Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Co to jest oscyloskop, co można nim zmierzyć?
Co to jest oscyloskop, co można nim zmierzyć?

Co to jest oscyloskop, co można nim zmierzyć?

Jeśli planujesz kupić oscyloskop cyfrowy, co to jest i jak używać z pewnością doskonale wiesz. Są jednak osoby, które po raz pierwszy spotykają się z tego typu urządzeniem, dlatego dla nich przygotowaliśmy małe kompendium wiedzy wyjaśniające, do czego służy oscyloskop cyfrowy, jakie jest jego zastosowanie i w czym może pomóc.

Oscyloskop – co to jest, co można nim zmierzyć?

Oscyloskop - co to jest?

Oscyloskop to przyrząd pomiarowy służący do obserwacji na ekranie sygnałów elektrycznych doprowadzonych do gniazd wejściowych w postaci tzw. przebiegów. Przyrządy te dynamicznie wykreślają zmieniające się w czasie sygnały elektryczne we współrzędnych Kartezjańskich. Na osi "Y" (pionowej) oscyloskopu wykreślane jest napięcie, na osi "X" (poziomej) przedstawiony jest czas. Wynikowy wykres napięcia w funkcji czasu pokazuje obraz sygnału wejściowego i jest zwykle określany, jak już wspomnieliśmy wyżej jako "przebieg".

Oscyloskop jest jednym z najważniejszych przyrządów pomiarowych stosowanym przez inżynierów elektroników w laboratoriach do testowania i weryfikowania zaprojektowanych urządzeń. W serwisach sprzętu elektronicznego są niezbędnym narzędziem do lokalizacji uszkodzonych podzespołów. Na uczelniach wyższych oraz w średnich szkołach technicznych pozwalają na wizualizacje zjawisk umożliwiając łatwiejsze ich zrozumienie przez studentów.

Oscyloskopy dzielą się na analogowe (dawniej używane) i cyfrowe. W przypadku oscyloskopów analogowych sygnały napięciowe poddawane pomiarowi podawane są na wzmacniacz i kierowane na pionowe cewki odchylające. Cewki odchylają strumień elektronów, który trafiając w luminofor na ekranie lampy oscyloskopowej, powoduje świecenie punktu. Jednocześnie sygnał z generatora wewnętrznego, podawany jest na cewki odchylania poziomego, powodując odchylanie wiązki elektronów w poziomie, w efekcie czego rysowany jest obraz będący obserwowanym przebiegiem. Oscyloskop analogowy zazwyczaj nie posiadał możliwości zapamiętania przebiegu, więc w celu stałego wyświetlania go na ekranie oscyloskopu, musiał być podawany cyklicznie. Zmieniło się to wraz z wprowadzeniem oscyloskopów cyfrowych, które potrafią „zapamiętać” przebieg sygnału i odtworzyć go na ekranie nawet po jego zaniku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu i przetworników analogowo-cyfrowych oraz układów pamięciowych.

Oscyloskopy UNI-T – sprawdź ofertę Rebel Electro>>Budowa i zasada działania oscyloskopu cyfrowego

Budowa oscyloskopów może różnić się nieznacznie w zależności od modelu i producenta, ale zasada budowy oscyloskopu cyfrowego jest uniwersalna. Każdy oscyloskop cyfrowy składa się z następujących bloków:

 1. Kondycjoner sygnału wejściowego
 2. Przetwornik analogowo cyfrowy
 3. Blok pamięci akwizycji danych
 4. Blok wyzwalania
 5. Blok podstawy czasu
 6. Blok wyświetlania
Budowa oscyloskopu

Testowany sygnał podawany jest do gniazda wejściowego oscyloskopu za pośrednictwem sondy zawierającej szereg rezystancji i pojemności. Większość standardowych pasywnych sond napięciowych dostarczanych z cyfrowymi oscyloskopami pamięciowymi ma przełączany współczynnik tłumienia 10:1 lub 1:1, co oznacza, że gdy sygnał przechodzi przez sondę i osiąga wejście oscyloskopu, będzie to 10% lub 100% poziomu napięcia doprowadzonego do sondy. Dzięki temu zakres dynamiki systemu pomiarowego oscyloskopu został rozszerzony, ponieważ można teraz mierzyć sygnały o większych amplitudach. Ponadto, pasywna sonda przy tłumieniu 10:1 zapewnia wysoką impedancję wejściową, dzięki czemu podczas pomiaru źródło testowanego sygnału, jest minimalnie obciążone, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru.

Następnie, w bloku kondycjonera sygnał przechodzi obróbkę polegającą na takim skalowaniu, aby mieścił się w zakresie dynamiki przetwornika analogowo-cyfrowego i jest odpowiednio tłumiony lub wzmacniany przy pomocy wzmacniacza sterowanego napięciem. Teraz, gdy sygnał jest już odpowiednio dopasowany następuje jego konwersja analogowo-cyfrowa. Polega to na przekształceniu sygnału analogowego (napięcia) na sygnał cyfrowy (częstotliwość, szereg „0” i „1”). Zazwyczaj wykorzystuje tu się 8-bitowe przetworniki ADC, które zapewnią 256 cyfrowych kodów wyjściowych. Te cyfrowe kody binarne mogą być przechowywane w pamięci akwizycji oscyloskopu. Podczas przekształcania sygnału w ADC, oscyloskop przetwarza również warunki wyzwalania potrzebne do ustanowienia unikalnego punktu w czasie na sygnale wejściowym, dzięki czemu uzyskany później obraz będzie stabilny. Następnie, w zależności od ustawienia parametru wyzwalającego (zbocze narastające, zbocze opadające, szerokość impulsu, sygnał video itp.) wytworzony zostanie sygnał wyzwalający, wykorzystywany w bloku podstawy czasu jako punkt synchronizacji w czasie.

Po zakończeniu akwizycji wszystkich próbek, dane w pamięci akwizycji są wykorzystane do rekonstrukcji próbek i umieszczane w pamięci pikseli wyświetlacza, aby ostatecznie mogły być wyświetlane na ekranie. Teraz można rozpocząć kolejną akwizycję danych.Budowa oscyloskopu cyfrowego

Ogólnie rzecz biorąc, współczesne oscyloskopy cyfrowe wyglądają podobnie. Dlatego budowę panelu przedniego omówimy na przykładzie jednego z modeli oscyloskopów produkowanych przez renomowaną firmę UNI-T, będzie to model UPO2074CS.

Przedni panel można podzielić na kilka podstawowych sekcji:

 1. Wyświetlacz LCD, interfejs końcowy, ekran oscyloskopu służący do obserwacji przebiegów.
 2. Przycisk kopiowania i wykonywania wydruków.
 3. Pokrętło wielofunkcyjne. Podczas pracy bez korzystania z menu służy ono do regulacji jaskrawości ekranu. Z kolei w czasie pracy z wykorzystaniem menu obracając pokrętłem możesz wybrać potrzebne submenu. Zatwierdzenie wyboru następuje poprzez naciśnięcie pokrętła.
 4. Strefa menu funkcyjnego:
  • Przyciskiem MEASURE możesz dokonywać pomiarów wszystkich parametrów lub tych wybranych przez siebie, możesz także wykonywać statystyki pomiarów, wybierać wskaźniki pomiarowe itd.
  • Przycisk ACQUIRE ustawia menu próbkowania do wyboru trybu akwizycji oraz głębokości zapisu
  • Przyciskiem STORAGE możesz wybierać różne typy nastaw pamięci i ustawienia przebiegów, które chcesz zapisać w pamięci przyrządu lub przez urządzenie USB.
  • Przycisk CURSOR - menu pomiaru kursorami pozwala ręcznie zmierzyć parametry czasowe i napięciowe przebiegu za pomocą kursora.
  • Przycisk DISPLAY to menu ustawienia wyświetlania, takie jak: typ wyświetlania, format, czas trwania, jasność siatki i jasność przebiegu.
  • Przycisk UTILITY to menu narzędziowe, w którym możesz wybierać pomiędzy niektórymi rzadziej używanymi ustawieniami, takimi jak auto kalibracja, informacje o systemie, język menu, test "pass/fail", wyjście fali prostokątnej, miernik częstotliwości, aktualizacja systemu, jasność podświetlenia, sygnał wyjściowy itp.
 5. Przycisk pomiarów automatycznych, po którego naciśnięciu oscyloskop automatycznie nastawi: wzmocnienie w pionie, podstawę czasu oraz tryb wyzwalania w zależności od podanego sygnału.
 6. Przycisk RUN/STOP, po jego naciśnięciu oscyloskop rozpocznie próbkowanie, ponowne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie próbkowania, a przycisk podświetli się na czerwono.
 7. Przycisk SINGLE pozwala dokonać pojedynczego wyzwolenia.
 8. Przycisk CLEAR czyści ekranu. Jeśli oscyloskop znajduje się w trybie pracy RUN, to rozpocznie wyświetlanie nowych przebiegów.
 9. Zaciski kalibratora - generowany tu sygnał prostokątny służy do kalibracji sond pomiarowych.
 10. Strefa obsługi odchylania poziomego:
  • Przycisk HORI MENU wyświetla okno rozszerzone, pokrętło pozycji w poziomie.
  • Pokrętło POSITION używane do usytuowania bieżącego przebiegu w poziomie, po naciśnięciu umożliwia powrót do pozycji centralnej.
  • Pokrętło wzmocnienia w poziomie SCALE służy do ustawiania potrzebnej wartości skali w poziomie, stopniowane: 1, 2, 5., naciskanie pokrętła przełącza pomiędzy oknem głównym, a funkcją okna rozszerzonego.
  • Przycisk DEFAULT służy do przywracanie ustawień fabrycznych.
 11. Strefa obsługi systemu odchylania poziomego:
  • Przycisk HORI MENU: wyświetlanie okna rozszerzonego, czasu niezależnego, czasu martwego.
  • Pokrętło pozycji w poziomie POSITION używane jest do usytuowania w poziomie bieżącego przebiegu. Po naciśnięciu następuje powrót do pozycji centralnej.
  • Pokrętło wzmocnienia w poziomie SCALE służy do ustawiania potrzebnej wartości skali w poziomie, stopniowane: 1, 2, 5. Naciskanie pokrętła przełącza pomiędzy oknem głównym a funkcją okna rozszerzonego.
 12. Gniazda wejściowe kanałów: niezależne, pozwalające jednocześnie oglądać przebiegi czterech sygnałów.
 13. Strefa obsługi systemu odchylania pionowego:
  • Przyciski 1, 2, 3, 4 - załączanie/wyłączanie kanałów.
  • Przycisk MATH umożliwia otwieranie menu operacji matematycznych; dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, FTT, filtrowanie, operacje logiczne i dodatkowe.
  • Przycisk REF przywołuje zapisane wcześniej przebiegi referencyjne, umożliwiające porównanie ich z bieżącymi.
  • Pokrętło pozycji w pionie POSITION jest używane do usytuowania w pionie bieżącego przebiegu. Po naciśnięciu następuje powrót do pozycji centralnej.
  • Pokrętło wzmocnienia w pionie SCALE służy do ustawiania potrzebnej wartości skali w pionie stopniowane: 1, 2, 5. Naciskanie pokrętła przełącza pomiędzy regulacją zgrubną i precyzyjną.
 14. Przyciski menu funkcyjnego służą do wyboru poszczególnych funkcji odpowiednio wyświetlanych z prawej strony ekranu.
 15. Port komunikacyjny USB.
 16. Przycisk włączania/wyłączania

Podstawowe parametry oscyloskopu

Najważniejszymi parametrami oscyloskopu są:

Pasmo przenoszenia (bandwidth)
Pasmo przenoszeniato bardzo ważny element, który określa częstotliwość, przy której charakterystyka amplitudowa toru przetwarzania oscyloskopu maleje o 3 dB. Zaleca się, aby pasmo przenoszenia dla sygnałów cyfrowych było przynajmniej pięciokrotnie większe od największej częstotliwości taktowania zegara w testowanym obwodzie, natomiast dla sygnałów analogowych wystarczy, aby pasmo oscyloskopu było trzykrotnie większe od częstotliwości testowanego sygnału. W specyfikacji przyrządu parametr ten podawany jest w jednostkach: MHz (megaherce).

Częstotliwość próbkowania
Częstotliwość próbkowania to maksymalna częstotliwość zbierania próbek (sample rate). Aby uniknąć zjawiska aliasingu (zniekształceń sygnału cyfrowego w wyniku zbierania próbek), należy zapewnić, aby sygnał próbkowany był ograniczony pasmowo do częstotliwości Nyquista, czyli połowy częstotliwości próbkowania. W specyfikacji przyrządu parametr ten podawany jest jako szybkość próbkowania w jednostkach: GS/s lub MS/s (giga próbek/sekundę, mega próbek/sekundę).

Wielkość pamięci
Pamięć jest niezwykle ważnym parametrem oscyloskopu cyfrowego (memory depth). Jeżeli jedynym zadaniem oscyloskopu jest rejestracja krótkich lub bardzo szybkich sygnałów, to wystarczy, aby oscyloskop posiadał wysoką częstotliwość próbkowania i odpowiednio szerokie pasmo. Natomiast jeżeli sygnał ma być obserwowany w długim przedziale czasu i jeżeli dodatkowo w sygnale występują krótkotrwałe zakłócenia w postaci pików lub zaników napięcia, które są przedmiotem naszego zainteresowania, to wtedy absolutnie konieczne jest mieć do dyspozycji dużą pamięć akwizycji danych. Parametr ten w specyfikacji przyrządu podawany jest jako głębokość pamięci w jednostkach: kpts lub Mpts (kilopunkty/sekundę, megapunkty/sekundę) i może być przełączany przez użytkownika lub automatycznie, zależnie od przyjętej podstawy czasu.

Częstotliwość odświeżania (waveform update rate)
By zwiększyć prawdopodobieństwo wychwycenia zdarzeń bardzo krótkich jak np. zakłóceń występujących na sygnale, przebiegi należy częściej aktualizować. Dlatego parametrem, który na etapie wyboru oscyloskopu ma równie duże znaczenie jak te przedstawione wcześniej, jest częstotliwość odświeżania (waveform update rate). Im jest większa, tym lepsza jest również jakość wyświetlanych przebiegów, na których dostrzec można więcej szczegółów. W specyfikacji przyrządu parametr ten podawany jest jako szybkość odświeżania przebiegów w jednostkach: wfms/s (ilość obrazów, ramek/sekundę).

Sposoby wyzwalania (triggering)
Kolejną ważną kwestią jest sposób wyzwalania. Określa on warunek, którego spełnienie aktywuje rejestrację próbek sygnału. Dzięki wyzwalaniu akwizycja kolejnych fragmentów przebiegu jest zsynchronizowana. Rozróżnia się następujące sposoby wyzwalania:

 • Wyzwalanie zboczem sygnału (edge). Akwizycja w tym wypadku rozpoczyna się, gdy poziom sygnału przekroczy lub spadnie poniżej ustalonego poziomu (trigger level). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wyzwalaniem na zboczu narastającym, w drugim zaś - na zboczu opadającym. Z tej metody korzysta się najczęściej, jednak w przypadku pomiarów bardziej złożonych sygnałów, może istnieć potrzeba wyzwalania innymi sposobami.
 • Wyzwalanie szerokością impulsu (pulse width), następuje, gdy szerokość impulsu testowanego sygnału jest mniejsza, większa lub równa zadanej wartości. Przykładem może tu być wyzwalanie impulsami zakłócającymi szpilkowymi.
 • Wyzwalanie szybkością narastania impulsu, mierzony i analizowany jest tu czas, w którym poziom sygnału zmieni się między dwoma wartościami granicznymi. Jeżeli jest zbyt krótki, za długi lub równy określonej wartości, następuje wyzwolenie. Przykładami są tu: wyzwalanie kombinacją stanów logicznych lub sygnałem telewizyjnym.
 • Wyzwalanie naprzemienne wykorzystuje sygnały nachodzące z dwóch kanałów, dzięki czemu można obserwować jednocześnie przebiegi dwóch niezależnych sygnałów.
 • Wyzwalanie sygnałem video wykorzystywane jest w diagnostyce urządzeń wizyjnych. Do wyzwalania używany jest sygnał video PAL, NTSC lub SECAM.

Ponadto omawiany model UPO2074CS, umożliwia wyzwalanie rzadko spotykane w innych modelach oscyloskopów mianowicie: wyzwalanie w trybie N-zbocze, wyzwalanie wg wzorca kodu (układy logiczne), oraz opcjonalnie: wyzwalanie i dekodowanie protokołu RS232, wyzwalanie i dekodowanie protokołu I2C, wyzwalanie i dekodowanie protokołu SPI. Jest to po prostu "kombajn".

Liczba kanałów pomiarowych
Liczba kanałów pomiarowych decyduje o tym, ile sygnałów jednocześnie będziemy mogli obserwować i porównywać między sobą. W związku ze stale rosnącą złożonością układów elektronicznych wymagania w tej kwestii rosną, dlatego oscyloskopy z dwoma lub czterema kanałami są obecnie standardem.

Jak działa oscyloskop cyfrowy

Co można zmierzyć oscyloskopem? Zastosowania oscyloskopu

Oscyloskopem cyfrowym można zmierzyć niemal wszystko, co dotyczy wielkości elektrycznych sygnałów szybkozmiennych. Jest to możliwe dzięki temu, że na ekranie oscyloskopu można obserwować przebieg wartości chwilowych napięcia w czasie.

Aby móc dokonywać obserwacji przebiegów okresowych należy odpowiednio dobrać nastawę podstawy czasu, w zależności od częstotliwości mierzonego sygnału. Dobrze dobrana podstawa czasu powinna umożliwić Ci obserwację stabilnego obrazu jednego lub kilku okresów. W oscyloskopach cyfrowych jest to szczególnie łatwe dzięki funkcji tzw. pomiarów automatycznych. W oscyloskopie UNI-T UPO2074CS, który wzięliśmy sobie za przykład, po doprowadzeniu testowanego sygnału do dowolnego gniazda wejściowego, może on automatycznie mierzyć do 34 parametrów. Wystarczy nacisnąć przycisk MEASURE, aby przejść do menu automatycznego pomiaru.

Następnie przyciskiem F1 wybrać kanał CH1~CH4 i przyciskiem F2 zadeklarować np. pomiar wszystkich parametrów "All Para":

15-stu parametrów napięciowych:

 • Vmax: Napięcie w najwyższym punkcie względem GND
 • Vmin: Napięcie w najniższym punkcie względem GND
 • Vhigh: Największe napięcie stabilne
 • VLow: Najmniejsze napięcie stabilne
 • Middle: Punkt środkowy między najwyższym a najniższym stabilnym napięciem
 • Vpk-pk: Vmax - Vmin
 • Vamp: Vhigh - Vlow
 • Mean: Średnia amplituda przebiegu na ekranie
 • CycMean: Średnia amplituda przebiegu w jednym okresie
 • RMS: wartość skuteczna. Zgodnie z energią wytwarzaną przez sygnał AC podczas konwersji, energia równoważna, której odpowiada napięcie stałe DC
 • CycRMS: RMS jednego okresu
 • OverSht (przeregulowanie): stosunek różnicy między Vmax i Vhigh
 • PreSht: stosunek różnicy między Vmin i Vlow
 • Area: iloczyn czasu i napięcia dla wszystkich punktów na ekranie
 • CycArea: iloczyn czasu i napięcia dla wszystkich punktów w jednym okresie19-stu parametrów czasowych:

 • Okres: czas trwania jednego cyklu powtarzalnego przebiegu
 • Częstotliwość: odwrotność okresu
 • Czas narastania: czas potrzebny do zwiększenia amplitudy fali z 10% do 90%
 • Czas opadania: czas potrzebny do zmniejszenia amplitudy fali z 90% do 10%
 • +Szerokość: szerokość impulsu dodatniego przy amplitudzie 50%
 • -Szerokość: szerokość impulsu ujemnego przy amplitudzie 50%
 • + Współczynnik wypełnienia: stosunek szerokości impulsu dodatniego do okresu
 • - Współczynnik wypełnienia stosunek szerokości impulsu ujemnego do okresu
 • Opóźnienie czasu narastania
 • Opóźnienie czasu opadania
 • Przesunięcie zboczem źródła 2
 • FRF: Czas między pierwszym rosnącą zboczem źródła 1 a pierwszym opadającym zboczem źródła 2
 • FFR: Czas między pierwszym opadającym zboczem źródła 1 a pierwszym rosnącym zboczem źródła opadającym zboczem źródła 2
 • LRF: Czas między pierwszym rosnącą zboczem źródła 1 a pierwszym opadającym zboczem źródła 2
 • LRR: czas między ostatnim zboczem narastającym źródła 1 a ostatnim zboczem wznoszącym źródła 2
 • LFR: czas między ostatnim opadającym zboczem źródła 1 a ostatnim rosnącym zboczem źródła 2
 • LFF: czas między ostatnim opadającym zboczem źródła 1 a ostatnim opadającym zboczem źródła 2Tak duża liczba parametrów rzadko jest potrzebna, dlatego prezentowany oscyloskop umożliwia Ci zdefiniowanie do pięciu swoich parametrów. Ponadto możesz w dowolnym punkcie przebiegu dokonać w czasie rzeczywistym pomiarów zarówno napięciowych jak i czasowych za pomocą tzw. kursorów. W dowolnym momencie możesz także uzyskane pomiary zapisać lub podejrzeć albo wykorzystać jako przebiegi odniesienia, zarówno na oscyloskopie jak i na komputerze. Niezwykle użyteczny jest tzw. test spełnienia "Fail/Pass, polegający na użyciu wcześniej wykonanego szablonu do wykrycia, czy sygnał wejściowy spełnia jego kryteria. W przypadku doprowadzania więcej niż jednego sygnału wejściowego, oscyloskop może dokonywać rozlicznych operacji matematycznych na przebiegach są to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Ponadto pozwala przeprowadzać: FFT (szybka transformata Fouriera), operacje logiczne oraz niestandardowe operacje zaawansowane.Ile kosztuje dobry oscyloskop? Porównywarka cen i funkcjonalności

Ze względu na swoją złożoność oscyloskopy należą do grupy najdroższych przyrządów pomiarowych. Jednak jeśli wziąć pod uwagę możliwości tych przyrządów, ich ceny można zaakceptować. Weźmy na przykład dostępne w Rebel Electro produkty marki UNI-T. Mamy tu aż 10 modeli oscyloskopów cyfrowych w cenach od kilkuset do kilku tysięcy.Oscyloskopy do 1000 zł

Interesuje Cię oscyloskop do 1000 zł? U nas znajdziesz dwa modele: jednokanałowy UT81B, o paśmie przenoszenia 8MHz i szybkości próbkowania na poziomie 40MS/s. Kolejny oscyloskop w tym przedziale cenowym to dwukanałowy UTD2025CL, z pasmem 25MHz i szybkością próbkowania 250MS/s. Model ten posiada także 7” wyświetlacz oraz 18 parametrów mierzonych automatycznie i 5 funkcji matematycznych.Oscyloskopy do 1500 zł

W przedziale cenowym do 1500 zł dostępne są trzy modele. Dwukanałowy UTD2052CL o pasmie przenoszenia 50 MHz i szybkości próbkowania 500 MS/s. Podobnie jak poprzednik wyposażony jest on w 7” wyświetlacz, 5 funkcji matematycznych oraz 18 parametrów mierzonych automatycznie. Z kolei pozostałe, ciut droższe modele UTD1025CL i UTD1050CL są jednokanałowe, posiadają mniejszy 3,5” wyświetlacz oraz 19 parametrów mierzonych automatycznie.Oscyloskopy do 2000 zł

Dla profesjonalnych użytkowników polecamy bardziej zaawansowane modele. W cenie do 2000 zł do dyspozycji masz trzy modele dwukanałowe z 8” wyświetlaczem: UPO2072E, UPO2102E i UPO2102CS. Pierwszy z nich pracuje w paśmie 70 MHz, pozostałe 100 MHz, a ich szybkość próbkowania to 1GS/s. Liczba parametrów mierzonych automatycznie w przypadku tych oscyloskopów mieści się w przedziale 27-34. Posiadają one także od 6 do 7 funkcji matematycznych.Oscyloskopy cyfrowe dla profesjonalistów, w cenie ponad 2000 zł

Jeśli interesuje Cię zaawansowany oscyloskop, polecamy czterokanałowe modele UPO2074CS lub UPO2104CS. Obydwa mają 8” wyświetlacz, 34 parametry mierzone automatycznie oraz 6 funkcji matematycznych. Różnią się jedynie pasmem przenoszenia.

Zobacz oscyloskopy Uni-T w Rebel Electro >>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium