Gwarancja i serwis

Twoje urządzenie uległo awarii? Skorzystaj z serwisu door-to-door. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my zajmiemy się resztą odbierając Twój produkt z każdego wskazanego przez Ciebie miejsca w kraju. Po naprawie urządzenie zostanie odesłane w to samo miejsce. Nie musisz się o nic martwić!   

Przejdź do formularza zgłoszeniowego>>

 

GWARANCJA

Gwarantem jest firma Lechpol Electronics LESZEK Spółka komandytowa z siedzibą w Miętnem, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin. Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Centralny Punkt Serwisowy lub inne upoważnione przez Gwaranta autoryzowane punkty serwisowe.

 • W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Centralny Punkt Serwisowy uważa się firmę Lechpol.
 • Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 • Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu z wyłączeniem następujących kategorii produktowych:
               •    baterie, akumulatorki, akumulatory żelowe – 6 miesięcy,
               •    akumulatory żelowe – 12 miesięcy*,
               •    produkty oparte o technologię LED – 6 miesięcy,
               •    lampy fluorescencyjne – 6 miesięcy,
               •    papierosy elektroniczne – 6 miesięcy,
               •    akcesoria do papierosów elektronicznych – 3 dni.
 • W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu Rebel Electro pod numerem +48 25 685 00 80 lub mailowo: [email protected]
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady sprzętu w okresie ważności gwarancji - zostanie ona bezpłatnie usunięta w okresie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do CPS lub innego wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu serwisowego. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 • Sprzęt przeznaczony do naprawy powinien być dostarczony do CPS w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 • Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego kopii dowodu zakupu.
 • CPS może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb zabezpieczających lub zmiany oprogramowania przez osoby nieupoważnione.
 • Gwarancja nie obejmuje sprzętu:

               •    użytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi będącą na wyposażeniu sprzętu,
               •    uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową)
               •    posiadającego uszkodzenia mechaniczne, m.in. wywołane upadkiem, zarysowaniem itp.
               •    zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
               •    uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji
               •    powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
               •    posiadającego uszkodzone punkty wyświetlacza zgodnego ze specyfikacją i normami producenta
               •    uszkodzonego podczas transportu urządzenia do serwisu z naruszonymi plombami producenta.

 • Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej np. zainstalowanie sprzętu.
 • Dane zawarte w urządzeniu, jak też w dostarczonych z nim pamięciach masowych, mogą ulec wykasowaniu w procesie naprawy. Serwis nie wykonuje kopii zapasowych danych zawartych na tych nośnikach i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę lub CPS) klient pokrywa koszty transportu urządzenia do i od punktu serwisowego (koszt brutto 30 PLN) oraz przeprowadzonej ekspertyzy (koszt brutto 50 PLN).
 • Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.
 • Po dokonaniu naprawy, sprawny sprzęt wysyłany jest na adres podany podczas procesu zgłaszania usterki. Serwis wysyła sprzęt na terenie Polski.
 • Jeżeli naprawiany sprzęt jest objęty gwarancją, prawa własności wymienionych, uszkodzonych części i modułów będą automatycznie przeniesione na Gwaranta.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 Karta gwarancyjna>>



Sklep Rebel Electro jest dystrybutorem produktów marek Kruger&Matz oraz Teesa. W celu ułatwienia procesu serwisowego zapraszamy do skorzystania z oferowanego przez tych producentów systemu door-to-door.

SERWIS PRODUKTÓW KRUGER&MATZ

SERWIS PRODUKTÓW TEESA

 



* Okres gwarancji na akumulatory żelowe oferowane przez Gwaranta udzielany jest użytkownikowi końcowemu. Okres ten liczony jest od daty sprzedaży i wynosi 12 miesięcy, ale  nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wydania towaru z magazynu firmy Lechpol Electronics LESZEK Spółka komandytowa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium